Termeni și condiții de utilizare club.cutadenbebe.ro

Pentru vizitarea și utilizarea site-ului este necesar acordul si acceptarea in totalitate a conditiilor si termenilor utilizati in prezentul regulament.

Site-ul club.cutadenbebe.ro este proprietatea ANTIBIOTICE S.A. cu sediul in Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 22/285/1991, avind CUI RO 1973096.

Acest REGULAMENT stabileste modul in care puteti utiliza site-ul club.cutadenbebe.ro.

Accesul și utilizarea site-ului club.cutadenbebe.ro se face respectand regulile de mai jos, utilizarea site-ului presupunând implicit acceptarea acestora.

1. Drepturile utilizatorilor

Vizitarea și accesarea de către utilizatori și de către orice persoană a site-ului club.cutadenbebe.ro se poate efectua în 2 moduri:

  • ca membru înregistrat (atunci când persoana respectivă și-a creat un cont pe site-ul club.cutadenbebe.ro)
  • ca vizitator

2. Numele de user și parolă de acces

Utilizatorii site-ului își asumă obligația de a nu divulga parola de acces ori numele de utilizator stabilite pentru utilizarea unor facilități oferite de site. Utilizatorii care sesizează utilizarea neautorizata a site-ului in baza datelor sale de acces ne vor sesiza prin una din modalitatile de contact.

3. Furnizarea de date și informații

Pentru completarea formularelor de înregistrare utilizatorii site-ului vor furniza date și informații complete, exacte, actuale și reale despre aceștia, respectiv:

  • numele și prenumele
  • adresă de e-mail

Inregistrarea cu date ale altor persoane este o incalcare a legislatiei penale si poate atrage raspunderea persoanei care se foloseste de informatiile de identificare false.

Proprietarul site-ului nu poate fi tinut responsabil de actiunile persoanelor care nu declara datele reale la inregistrarea pe site.

4. Materialele și informațiile accesibile prin intermediul site-ului

Orice persoană care incarcă și/sau expediază in orice mod informatia pe site-ul club.cutadenbe.ro, inclusiv fotografii și imagini grafice își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de orice natură pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile prelucrate.

Persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în nici un mod răspunderea ANTIBIOTICE S.A, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Doar dacă nu este menționat altfel, dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra întregului conținut al site-ului club.cutadenbebe.ro, inclusiv al fotografiilor și al imaginilor grafice, al organizării și structurării site-ului, aparțin și sunt controlate de ANTIBIOTICE S.A.

Utilizatorii acestui site au dreptul de a accesa site-ul și părți din acesta, fără însă a deține dreptul de a tipări și/sau descărca părți din acest site în nici o modalitate, fără o prealabilă autorizație din partea ANTIBIOTICE S.A.

Orice persoană care expediază și/sau incarca în orice mod informații ori materiale, inclusiv fotografii și imagini grafice către site înțelege și acceptă că prin simpla trimitere, indiferent de modalitatea de trimitere, către site, a informațiilor ori materialelor respective, acordă societății ANTIBIOTICE S.A. dreptul de folosință a informațiilor și/sau materialelor respective.

Este interzisă postarea de materiale de orice fel care încalcă ori prejudiciază în orice mod drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane ori alte drepturi, materiale obscene ori cu conținut obscen sau pornografic, materiale defăimătoare sau jignitoare, materiale având un conținut cu caracter rasial ori discriminatoriu, materiale care conțin viruși, căi troieni sau altele similare care pot conduce la perturbarea funcționării site-ului ori a servicului ori la deteriorarea în orice mod a datelor și informațiilor de pe site ori oferite de acesta.

Utilizatorii își asumă obligația de a nu introduce orice fel de viruși pe site ori în mesajele transmise altor utilizatori și de a se abține de la orice fel de acțiuni de tipul “flooding”, “spamming”, “mailbombing” or “crashing”, precum și de la trimiterea de mesaje nesolicitate către orice alt utilizator.

Este interzisă, de asemenea, folosirea de către utilizatori a oricăror dispozitive sau programe de calculator ori orice alte mijloace care pot conduce la modificarea funcționării site-ului ori serviciului sau la împiedicarea ori tulburarea în orice mod acestora.

5. Drepturile ANTIBIOTICE S.A.

ANTIBIOTICE S.A. are dreptul de a modifica oricare dintre prevederile “Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului”. Orice modificare este acceptată de către utilizatorii site-ului prin simpla utilizare a oricărei facilități oferite de site sau de serviciu ori prin accesarea site-ului, intervenite oricând după operarea modificării.

Protecția datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Regulamentului 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, ANTIBIOTICE S.A. va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de către utilizatorii site-ului. Datele personale furnizate sunt prelucrate, in principal, în scopul oferirii de către ANTIBIOTICE S.A. (”operatorul de date”) a informațiilor comerciale despre produsele sale.

La înscrierea pe site utilizatorii furnizează către proprietarul site-ului, operatorului de date ANTIBIOTICE S.A., datele necesare pentru a se crea un cont valabil.

În momentul creării contului, utilizatorii site-ului au posibilitatea de a opta pentru primirea de informații comerciale despre produsele oferite de ANTIBIOTICE S.A. prin bifarea căsuței corespunzătoare pe pagina de creare a contului.

Conform Regulamentului 679/2016 persoana vizată de prelucrare (utilizatorul) are : dreptul de a avea acces la datele prelucrate, dreptul la ștergere și rectificarea datelor, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor, dreptul de a solicita ștergerea datelor, dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor), dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor.

Ca proprietar al datelor furnizate utilizatorul isi poate exercita drepturile de mai sus, în mod gratuit, prin intermediul unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa operatorului datelor cu caracter personal – ANTIBIOTICE S.A.: Mun. Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, jud. Iaşi sau pe mail la: sau dpo@antibiotice.ro.

În cazul în care nu va fi mulțumită de răspunsul oferit de ANTIBIOTICE S.A. se va putea  depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) – dpo@dataprotection.ro sau la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania.

Informații suplimentare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se regăsesc pe pagina societății ANTIBIOTICE – https://www.antibiotice.ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal/.

În timpul procesului de înregistrare, utilizatorilor site-ului li se vor solicita informații cu caracter personal. Utilizatorii site-ului sunt responsabili pentru păstrarea confidențialității acestei parole și sunt în întregime responsabili pentru respectarea obligațiilor ce pot apărea prin utilizarea acesteia. Utilizatorii site-ului pot modifica parola și profilul personal în orice moment. Utilizatorii site-ului sunt de acord să anunțe imediat orice inadvertențe în cadrul profilului personal, orice utilizare neautorizată, improprie sau ilegala a parolei sau a contului sau orice altă problemă de securitate. Este responsabilitatea utilizatorilor site-ului să actualizeze și să se asigure că adresa de poștă electronică la care mesajele sunt trimise este cea corectă.

ANTIBIOTICE S.A. face tot ce este rezonabil posibil pentru a verifica informațiile furnizate de membri la înregistrare, insa nu poate împiedica diverse persoane în a furniza informații false sau a acționa în scopuri ascunse. ANTIBIOTICE S.A. solicită fiecărui membru înregistrat să acționeze în mod onest și etic. ANTIBIOTICE S.A. nu poate garanta că toate informațiile furnizate de membri înregistrați sunt actuale și corecte.

ANTIBIOTICE S.A. va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în site-ul club.cutadenbebe.ro și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, ANTIBIOTICE S.A. nu este responsabilă pentru inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate de utilizatorii site-ului sau de alți membri înregistrați. ANTIBIOTICE S.A. nu va fi responsabilă pentru nici un fel de daunele de orice natura rezultate din utilizarea site-ului.

10. Legi jurisdicție

Orice litigiu, reclamație   relationata acestui Acord, vor fi solutionate pe cale amiabila, iar in caz de neintelegere, litigiul aparut va fi deferit spre solutionare instantelor judecatoresti competente in raza carora isi are sediu social ANTIBIOTICE SA.

Important:

Informațiile prezentate pe subdomeniul: https://club.cutadenbebe.ro servesc în scop educațional și informațional. Sub nici o formă, aceste informații nu servesc diagnosticării, nu se substituie și nu exclud consultul medical.